GDPR – Kontakt pro MŠ Kostelní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 Dr.Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1
Telefon : +420 234 814 303
e-mail : gdpr@msmt.cz

Pověřenec pro MČ Praha 7
Rošický Jiří Ing.
metodik a pověřenec (DPO)
tel.: +420220144051
e-mail: RosickyJ@Praha7.cz