Důležité informace

 • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – informaceVážení rodiče,
  v letošním školním roce se prázdninový provoz uskuteční v termínu od 1.července do 24. července 2020.

  Platby :

  Dle zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, školním, středním odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) trvá školní rok od 1.9. do 31.8. daného roku. Po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.
  Výše úplaty je upravena podle počtu dnů provozu mateřské školy (vyhl. č.14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

  Předpis školného na prázdniny :

  Červenec : 550,- Kč
  Srpen : 0

  Začátek školního roku 2020/2021 je stanoven na 1.9.2020.

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Školné

pro školní rok 2020/2021 činí 550,- Kč měsíčně

Stravné

pro školní rok 2020/2021 činí:

40,- Kč za den pro všechny děti bez rozdílu věku.
(zahrnuje oběd a 2x svačinu + pitný režim)

Všechny poplatky se hradí převodem na účet naší mateřské školy. Informace o splatnosti všech poplatků obsahuje školní řád, který najdete  i na informačních nástěnkách v šatnách každé třídy. Prosíme o včasnou platbu. Školné se platí na účet mateřské školy, stravné na účet jídelny. Čísla účtů naleznete na stránce s kontakty.

Další informace

Dokumenty ke stažení: