Důležité informace

Den otevřených dveří, zápis do MŠ + dokumenty ke stažení

Školné

pro školní rok 2019/2020 činí 550,- Kč měsíčně

Stravné

pro školní rok 2019/2020 činí:

40,- Kč za den pro všechny děti bez rozdílu věku.
(zahrnuje oběd a 2x svačinu + pitný režim)

Všechny poplatky se hradí převodem na účet naší mateřské školy. Informace o splatnosti všech poplatků obsahuje školní řád, který najdete  i na informačních nástěnkách v šatnách každé třídy. Prosíme o včasnou platbu. Školné se platí na účet mateřské školy, stravné na účet jídelny. Čísla účtů naleznete na stránce s kontakty.

Další informace

Dokumenty ke stažení: