Berušky

LINK: Aktuální informace Berušky

ms_berusky


Informace o třídě

V Beruškách jsou děti ve věku 4 – 5 let. Třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky, je dostatečně vybavena hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarnými potřebami.

O Vaše děti se starají učitelky

  • Mgr. Lucie Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání UJAK speciální pedagogika, zaměřuje se na výtvarnou výchovu, vede výtvarný kroužek.
  • Nanette Wegnerová – pedagogické odborné vzdělání


Denní program Berušek

7,00 – 8,30 hod. hra a činnost podle volby dětí

8,30 – 8,40 hod. pohybová chvilka

8,40 – 9,00 hod. svačina

9,00 – 9,30 hod. programový blok, skupinové řízené činnosti

9,30 – 11,15 hod. příprava a pobyt venku

11,15 – 12,00 hod. převlékání, hygiena, oběd

12,00 – 14,30 hod. příprava na odpočinek, odpočinek ( poslech pohádek, hudby)

14,30 – 15,00 hod. hygiena, převlékání, svačina

15,00 – 17,00 hod. hry a zájmové činnosti dětí ( podle počasí ve třídě nebo venku)

 


Akce třídy


Fotky

20160212_112713   20160212_11281920160212_112633

Napsat komentář