Motýlci

LINK: Aktuální informace – Motýli

ms_motyl

Informace o třídě

V Motýlech jsou děti ve věku 5 – 6 let. Třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky, je dostatečně vybavena hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarnými potřebami.

O Vaše děti se starají učitelky

  • Jarmila Veverková (zástupkyně ředitelky) – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, pracuje ve třídě předškolních dětí, připravuje slavnosti, výlety, školy v přírodě.
  • Milada Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí, zajišťuje plavání, připravuje ozdravné pobyty dětí.

Denní program Motýlů

7,00 – 8,45 hod. hry a činnosti podle volby dětí, ind. péče

8,45 – 9,10 pohybová chvilka, hud.chvilka, diskusní kruh

9,10 – 9,25 hygiena, dopolední svačina

9,25 – 10,00 programový blok, skupinové řízené činnosti

10,00 – 12,00 příprava a pobyt venku

12,00 – 12,10 převlékání, hygiena

12,10 – 12,30 oběd

12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek

13,00 – 14,15 odpočinek ( poslech pohádek, četba na pokrač., hudba) – 1x týdně hrací odpoledne

14,15 – 15,00 hygiena, převlékání, svačina

15,00 – 17,00 hry a zájmové činnosti dětí

Aktuální informace

Keramický a výtvarný kroužek – termíny

10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.

Akce třídy

Fotky

20160212_112625   20160212_11302120160212_113125