Dny otevřených dveří

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Den otevřených dveří :

Srdečně zveme na den otevřených dveří v mateřské škole, který se uskuteční dne 30.3.2022 od 15,00 do 17,00 hod.

Elektronický předzápis :

Termín :11.4. -24.4.2022

Elektronický předzápis Vám urychlí předzapsání do mateřské školy

  • Po přihlášení vyplníte žádost o přijetí a evidenční list
  • Vyplněné dokumenty vytiskněte, evidenční list nechte potvrdit lékařem
  • Potvrzené dokumenty odevzdejte do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro rok 2022/23

Předání dokumentů :

  1. osobně : 4. a 5.5.2022 od 13,30 do 17,00 hod. v ředitelně mateřské školy
  2. do datové schránky : k4mktat
  3. e – mailem s uznaným elektronickým podpisem
  4. poštou : Mateřská škola Kostelní, Kostelní 37/7, 170 00 Praha 7