Platby školného a stravného

Všechny poplatky se hradí převodem na účet naší mateřské školy nebo jídelny. Informace o splatnosti všech poplatků obsahuje školní řád, který najdete  i na informačních nástěnkách v šatnách každé třídy.
Prosíme o včasnou platbu. Školné se platí na účet mateřské školy, stravné na účet jídelny.

Školné + Bankovní spojení:

pro školní rok 2021/2022 činí 715,- Kč měsíčně.

číslo účtu pro platbu školného :
178849116/0300 – mateřská škola

„Úplata za předškolní vzdělávání je splatná dne 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující na běžný účet mateřské školy 178849116/0300.“

Stravné + Bankovní spojení:
pro školní rok 2021/2022 činí:

38,- Kč za den pro menší děti od 3. do 6. let
40,- Kč za den pro větší děti nad 7. let
(zahrnuje oběd a 2x svačinu + pitný režim)

číslo účtu pro platbu stravného :
 178849626/0300 – školní jídelna

„Úplata za školní stravování je splatná na běžný účet mateřské školy 178849626/0300, do 15. každého měsíce. Záloha na stravování ve výši 798,- Kč bude vyúčtována k 30.6. kalendářního roku.“