Personální obsazení školky

Personální zajištění

* V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, všechny mají předepsanou odbornou kvalifikaci

* Pedagogové jsou pracovním týmem, který funguje na základech spolupráce, důvěry, tvořivosti a tolerance.

* Pedagogové se sebevzdělávají. Využíváme nabídek portálu Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje a Národního institutu pro další vzdělávání

* Čtyři učitelky mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem , aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

* Pracovní tým provozních pracovnic tvoří jedna školnice a 2 uklízečky. Ve školní kuchyni pracují dvě kuchařky, dvě pracovnice provozu a vedoucí školní jídelny .

* Všechny pracovnice mateřské školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.


Personální obsazení tříd:

 • Veverky – děti ve věku 3 – 4 roky:
  Šárka Doležalová Husáková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zaměřuje se na výtvarnou výchovu, vede kroužek keramiky
  Hana  Petráková- pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí, pracuje u nejmladších dětí
 • Sluníčka – děti ve věku  3 – 4 roky:
  Ivana Seidlová – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zaměřuje se na výtvarnou výchovu, vede kroužek keramiky
  Lucie Tupá – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zaměřuje se na logopedii.
 • Berušky– děti ve věku  4 – 5 roků:
  Martina Škodová – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí,  vede výtvarný kroužek, zajišťuje školy v přírodě
  Mgr. Lucie Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání UJAK speciální pedagogika, zaměřuje se na výtvarnou výchovu, vede výtvarný kroužek.
 • Koťata – děti ve věku 4 – 5 roků:
  Mgr. Pavla Šandová – pedagogické odborné vzdělání Pedag. fakulta UK učitelství v MŠ, zaměřuje se na pohybové aktivity dětí
  Hana Hamšíková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, ředitelka
 • Motýlci – děti ve věku 5 – 6 roků:
  Jarmila Veverková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zástupkyně ředitelky, pracuje ve třídě předškolních dětí, připravuje slavnosti , výlety, školy v přírodě
  Milada Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, pracuje ve třídě předškolních dětí
 • Rybičky – děti ve věku 5 – 6 roků:
  Mgr.Ivana Cahlíková – pedagogická fakulta Univerzity Palackého  Olomouc, zajišťuje „Pražánka“
  Marie Žemličková- pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí, zaměřuje se na hudební výchovu

Technické zajištění:

Hospodářka: Alena Brabcová
Kuchyně: Eva Krutská, Kateřina Arazimová, Dana Rypařová, Hana Šmahelová
Úklid: Lada Sosnovcová, Marcela Bláhová, Iva Balounová