Personální obsazení školky

Personální zajištění

* V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, všechny mají předepsanou odbornou kvalifikaci

* Pedagogové jsou pracovním týmem, který funguje na základech spolupráce, důvěry, tvořivosti a tolerance.

* Pedagogové se sebevzdělávají. Využíváme nabídek portálu Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje a Národního institutu pro další vzdělávání

* Čtyři učitelky mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem , aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

* Pracovní tým provozních pracovnic tvoří jedna školnice a 2 uklízečky. Ve školní kuchyni pracují dvě kuchařky, dvě pracovnice provozu a vedoucí školní jídelny .

* Všechny pracovnice mateřské školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.


Personální obsazení tříd:

help me write an essay

 • Veverky – děti ve věku 3 – 4 roky:
  Martina Škodová – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí.
  Bc.Lenka Scholzová – pedagogické odborné vzdělání
 • Sluníčka – děti ve věku  3 – 4 roky:
  Mgr. Pavla Šandová – pedagogické odborné vzdělání Pedagogická fakulta UK Praha, obor Předškolní pedagogika, zaměřuje se na pohybové aktivity
  Anna Vondrušková, Dis. – pedagogické odborné vzdělání VOŠ pedagogická, zaměřuje se na výtvarné činnosti.
 • Berušky– děti ve věku  4 – 5 roků:
  Mgr. Lucie Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání UJAK speciální pedagogika, zaměřuje se na výtvarnou výchovu, vede výtvarný kroužek.
 • Koťata – děti ve věku 4 – 5 roků:
  Hana Hamšíková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, ředitelka mš
  Lucie Tupá – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ
 • Motýlci – děti ve věku 5 – 6 roků:
  Jarmila Veverková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zástupkyně ředitelky, pracuje ve třídě předškolních dětí, připravuje slavnosti , výlety, školy v přírodě
  Milada Kaštovská – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, pracuje ve třídě předškolních dětí
 • Rybičky – děti ve věku 5 – 6 roků:
  Mgr.Ivana Cahlíková – pedagogická fakulta Univerzity Palackého  Olomouc, zajišťuje „Pražánka“
  Marie Žemličková- pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí, zaměřuje se na hudební výchovu

Technické zajištění:

Hospodářka: Marcela Blahová
Kuchyně: Kristýna Richterová, Kateřina Arazimová,  Hana Šmahelová
Úklid: Lada Sosnovcová, Iva Balounová, Ladislava Pokorná