Registrace emailové adresy rodiče

Vážení rodiče,

v návaznosti na závěry usnesení členské schůze spolku Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7 (dále jen „SRPŠ Kostelní“) dne 13.9.2017, kvůli možnému zasílání informací ze strany rady SRPŠ Kostelní a vyřizování Vašich podnětů s vedením školky, jsme připravili:

  1. na webových stránkách http://www.mskostelni.cz/registrace-emailove-adresy-rodice/ stručný formulář k vyplnění vašich údajů v nezbytně nutném rozsahu (jméno a příjmení rodiče – povinné, jméno a příjmení dítěte- povinné, výběr třídy – povinné, e-mailová adresa rodiče – povinná, uvedení telefonního čísla –  není povinné) pro shora uvedený účel,
  2. prosíme Vás o vyplnění Vašich údajů a odeslání (odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů),
  3. formulář Vám bude k dispozici v době od 2.10.2017 do 29.10.2017,
  4. v případě, že v uvedeném období nevyplníte kontaktní údaje, nebudou Vám moci být zasílány informační e-maily o činnosti rady SRPŠ (viz např. při členské schůzce schválený návrh na zaslání vyúčtování v pololetí školního roku).

E-mailové adresy, které jste poskytli dříve v rámci evidenčních listů (u nově přijatých dětí nyní), jste poskytli školce a nikoliv SRPŠ – tyto nemohou být radě SRPŠ bez Vašeho dalšího souhlasu předány a radou SRPŠ zpracovány a využívány. Z uvedených důvodů byl zvolen postup shora.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji radě spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37, se sídlem Praha 7, Kostelní 37, IČ: 47608455, jakožto správci údajů souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu: (jméno a příjmení moje a mého dítěte, e-mail, a telefon) a tyto užíval za účelem zasílání informací radou správce, tj. zejména, nikoliv výlučně zasílání informací o činnosti správce, vyřizování podnětů ze strany rodičů a dalších informací týkajících se správce a popřípadě Mateřské školy Kostelní, se sídlem Praha 7, Kostelní 37/7, IČ: 70886253, a to všemi prostředky, včetně elektronických prostředků a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odesláním formuláře uděluji radě spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37, se sídlem Praha 7, Kostelní 37, IČ: 47608455, jakožto správci údajů souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v uvedeném rozsahu a tyto použil pro zasílání informací včetně elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu (přes e-mail: srpsZAVINACmskostelni.cz). Beru na vědomí, že mám práva uvedená v dokumentu „Souhlas se zpracováním údajů“ a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování zde uvedenými.