Registrace emailové adresy rodiče

Vážení rodiče,

v návaznosti na závěry usnesení členské schůze spolku Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7 (dále jen „SRPŠ Kostelní“) dne 13.9.2017, kvůli možnému zasílání informací ze strany rady SRPŠ Kostelní a vyřizování Vašich podnětů s vedením školky, jsme připravili:

  1. na webových stránkách http://www.mskostelni.cz/registrace-emailove-adresy-rodice/ stručný formulář k vyplnění vašich údajů v nezbytně nutném rozsahu (jméno a příjmení rodiče – povinné, jméno a příjmení dítěte- povinné, výběr třídy – povinné, e-mailová adresa rodiče – povinná, uvedení telefonního čísla –  není povinné) pro shora uvedený účel,
  2. prosíme Vás o vyplnění Vašich údajů a odeslání (odesláním vyplněného formuláře udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů),
  3. formulář Vám bude k dispozici v době od 2.10.2017 do 29.10.2017,
  4. v případě, že v uvedeném období nevyplníte kontaktní údaje, nebudou Vám moci být zasílány informační e-maily o činnosti rady SRPŠ (viz např. při členské schůzce schválený návrh na zaslání vyúčtování v pololetí školního roku).

E-mailové adresy, které jste poskytli dříve v rámci evidenčních listů (u nově přijatých dětí nyní), jste poskytli školce a nikoliv SRPŠ – tyto nemohou být radě SRPŠ bez Vašeho dalšího souhlasu předány a radou SRPŠ zpracovány a využívány. Z uvedených důvodů byl zvolen postup shora.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji radě spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37, se sídlem Praha 7, Kostelní 37, IČ: 47608455, jakožto správci údajů souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu: (jméno a příjmení moje a mého dítěte, e-mail, a telefon) a tyto užíval za účelem zasílání informací radou správce, tj. zejména, nikoliv výlučně zasílání informací o činnosti správce, vyřizování podnětů ze strany rodičů a dalších informací týkajících se správce a popřípadě Mateřské školy Kostelní, se sídlem Praha 7, Kostelní 37/7, IČ: 70886253, a to všemi prostředky, včetně elektronických prostředků a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odesláním formuláře uděluji radě spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37, se sídlem Praha 7, Kostelní 37, IČ: 47608455, jakožto správci údajů souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v uvedeném rozsahu a tyto použil pro zasílání informací včetně elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu (přes e-mail: srpsZAVINACmskostelni.cz). Beru na vědomí, že mám práva uvedená v dokumentu „Souhlas se zpracováním údajů“ a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování zde uvedenými.

New issues concerning composition helper aren’t very likely to disturb you, if you require a composition author for any purpose usually do not stress, there is help available for you

Composing support service is considered to become amongst the best from the custom writing area and so you can make certain your article is secure and sound with us. Our encounter is so immense that we offer custom made article helpers for both professionals and pupils.

Napsat komentář