Den otevřených dveří, zápis do MŠ + dokumenty ke stažení

Den otevřených dveří:

Jako každý rok i letos probíhá den otevřených dveří pro rodiče a jejich děti, kde uchazeče o zápis do naší školky provedeme třídami a ukážeme práci našich dětí.

Termín dne otevřených dveří je naplánován na:
středu 22.4. 2020 od 15,00 do 17,00 hod a
čtvrtek 23.4.2020 od 15,00 do 17,00 hod.
V těchto dnech je možné vyzvednout si žádost o přijetí dítěte do všech mateřských škol v Praze 7.

Zápis do mateřské školy MŠ Kostelní:
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 bude probíhat:
v pondělí 6.5.2019 od 13,30 – do 17,00 hod. a
v úterý 7.5. 2019 od 13,30 – do 17,00 hod.

Rodiče každého dítěte mohou podat libovolný počet přihlášek na libovolný počet mateřských škol. Ovšem pouze na dvou přihláškách (ze všech podaných přihlášek pro jedno dítě) mohou uvést preferenci přijetí do Mateřské Školky.

U zápisu odevzdá zákonný zástupce předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list .

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nezbytné doložit:

1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Evidenční list)

2) v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře;

3) rodný list dítěte;

4) průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči;

5) U cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu na území ČR;

6) další doklady vyplývající z kritérií;


Dokumenty ke stažení: