SRPŠ

Spolek Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7 je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým společenstvím osob založeným za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména koordinace výchovného působení rodiny a mateřské školy se snahou obou stran o vytvoření co nejlepších podmínek pro rozvoj dítěte a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Spolek Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7, se sídlem Praha 7, Kostelní 37/7, IČ: 47608455, je právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. 2817.

Cílem spolku je zejména:

  1. podpora kvalitního vzdělávání a výchovy dětí v MŠ Kostelní
  2. zkvalitnění spolupráce a vzájemné komunikace mezi rodiči a MŠ Kostelní
  3. podpora aktivit v souladu se vzdělávacím programem MŠ Kostelní

Ke splnění těchto cílů spolek uvítá finanční a materiální podporu a případnou jakoukoliv dobrovolnou pomoc svých členů ve prospěch školky. Spolek si dává za úkol seznamovat vedení školky s náměty a připomínkami rodičů a podílet se na jejich oboustranně vhodném řešení.

Členský příspěvek pro školní rok 2017/2018 činí 600,- Kč /pololetí (1200,- Kč za rok)

(plaťte prosím převodem na účet SRPŠ: 101 106 0978/5500

Je to transparentní účet a do poznámky uveďte stravovací číslo Vašeho dítěte (variabilní symbol platby za stravné školce).

Veškeré finanční dary jsou vítány. Bankovní spojení: 101 106 0978/5500

Vaše podněty a připomínky, které byste rádi komunikovali prostřednictvím SRPŠ s vedením školky, uvítáme na mailu: srpsZAVINACmskostelni.cz

(předseda rady spolku SRPŠ).

Veškeré Vaše podněty, dotazy a připomínky budou probrány s vedením školky a reakce na ně se bude objevovat v sekci SRPŠ na těchto stránkách a na nástěnkách všech tříd.

Rodičovská rada SRPŠ pro rok 2016 / 2017 je:

  • Bc. Kateřina Jarková (sluníčka, motýlci) –  (předseda rady spolku, pokladník); mail: srpsZAVINACmskostelni.cz
  • JUDr. Kateřina Davidová (berušky) – (místopředseda rady spolku)
  • Beatriz Gerena Munoz (berušky) – (člen rady spolku)

Pro rok 2017/2018 byla odhlasována rada SRPŠ:

Připomínky ryze právnického charakteru, prosím, uplatňujte:

JUDr. Kateřina Davidová, advokát (motýli), tel. 603 172 090, e-mail: katerina.davidova@kmvs.cz