SRPS_Aktuality_09_2017

Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7

se sídlem Praha 7, IČ: 47608455

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2817

právnická osoba je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze voddílu L, vložce č. 2817

___________________________________________________________________________

INFORMACE K E-MAILŮM / ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKU SRPŠ

Vážení rodiče,

v návaznosti na závěry usnesení členské schůze spolku Sdružení rodičů a přátel při MŠ Praha 7, Kostelní 37/7 (dále jen „SRPŠ Kostelní“) dne 13.9.2017 kvůli možnému zasílání informací ze strany rady SRPŠ Kostelní a vyřizování Vašich podnětů s vedením školky:

  1. připravujeme na webových stránkách http://www.mskostelni.cz/ stručný formulář k vyplnění vašich údajů v nezbytně nutném rozsahu (jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, e-mailová adresa rodiče) pro shora uvedený účel (uvedení telefonní čísla není povinné, záleží na Vás),
  2. prosíme Vás o jeho vyplnění a odeslání vč. zaškrtnutí příslušné ikonky obsahující udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
  3. formulář Vám bude k dispozici v době od 3.10.2017 do 29.10.2017,
  4. v případě, že v uvedeném období neobdržíme Váš souhlas nebo zaškrtnete ikonku, že souhlas neudělujete, nebudou Vám moci být zasílány informační e-maily o činnosti rady SRPŠ (viz např. při členské schůzce schválený návrh na zaslání vyúčtování vpololetí školního roku).

E-mailové adresy, které jste poskytli dříve v rámci evidenčních listů (u nově přijatých dětí nyní), jste poskytli školce a nikoliv SRPŠ – tyto nemohou být radě SRPŠ bez Vašeho dalšího souhlasu předány a radou SRPŠ zpracovány a využívány. Z uvedených důvodů byl zvolen postup shora.

Placení příspěvku SRPŠ: žádáme Vás o uhrazení příspěvku SRPŠ ve výši 1.200,-Kč ročně/nebo 600,-Kč pololetně do 10.10.2017 převodem na účet SRPŠ č. 1011060978/5500 (pracujeme na vyřízení transparentního účtu – trasparentní účet bude mít stejné číslo účtu!), vedený u Raiffeisen BANK – do zprávy pro příjemce, prosím uveďte číslo Vašeho dítěte pro platbu stravného (variabilní symbol platby za stravné školce).

Tuto informaci zároveň naleznete vyvěšenou na nástěnkách MŠ.

Děkujeme!

Rada spolku SRPŠ Kostelní