Výsledky přijímacího řízení MŠ Kostelní pro školní rok 2019/2020

Přijaté děti do mateřské školy Kostelní Praha 7 – školní rok 2019/2020
1 919003 26 919043
2 919004 27 919044
3 919005 28 919046
4 919006 29 919047
5 919008 30 919055
6 919009 31 919056
7 919011 32 919057
8 919012 33 919058
9 919014 34 919059
10 919015 35 919060
11 919016 36 919064
12 919018 37 919066
13 919019 38 919069
14 919020 39 919071
15 919026 40 919072
16 919027 41 919073
17 919028 42 919074
18 919029 43 919075
19 919030 44 919076
20 919031 45 919080
21 919033 46 919081
22 919034 47 919087
23 919037 48 919088
24 919038 49 919090
25 919041 50 919091
Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v termínu od 18.6.2019 do 19.6. 2019 v kanceláři hospodářky mateřské školy.
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 19.6.2019 od 16:00 hod. v jídelně mateřské školy MŠ Kostelní 37/7, P-7.