Informace pro rodiče dětí v MŠ Kostelní ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru COVID 19.

Vážení rodiče,

 chceme Vás informovat, že jsme se rozhodli zatím nezavírat školky v naší městské části. Důvodem je jednak nutnost postarat se o děti rodičů, kteří nemají žádnou možnost zajištění hlídání dětí, a zároveň je třeba zajistit pobyt ve školce pro děti zaměstnanců, kteří jsou klíčoví pro chod města, tedy pro zdravotníky, policisty, hasiče, zaměstnance DPP a dalších zásadních institucí. Bez nich se v této těžké situaci město neobejde a pokud budou doma s dětmi, budou nám všem v této kritické době zásadně chybět na jiných místech. Dalším důvodem pro neuzavření školek je nevhodnost hlídání dětí seniory. Ti jsou nejohroženější skupina, ty je třeba co nejvíce ochránit před nákazou! Děti, mladí lidé a lidé středního věku nejsou ohroženou skupinou, vážnější průběh nemoci je u nich v mizivých počtech případů.

Podle současné ani ne čtvrtinové naplněnosti školek je zřejmé, že většina rodičů, kteří to mohli udělat, nechali své děti doma. Pokud máte tu možnost, prosím, pokračujte v tom.

 Ráda bych Vás poprosila o pomoc Vašim školkám. Z organizačních důvodů, kdy školky musí ve velmi proměnlivé situaci zajistit dostatek pedagožek a dostatečný počet obědů atd. na následující den Vás moc prosíme o maximální spolupráci při nahlašování přítomnosti/nepřítomnosti Vašeho dítěte ve školce pro následující dni. Pokud nejde o nepřítomnost z nějakého akutního důvodu, nahlašujte prosím nepřítomnost dítěte alespoň 24 hodin předem, aby se školky mohly situaci přizpůsobovat. Moc jim tím pomůžete! Děkujeme!

 Ještě doplním pár dalších informací. Pokud máte dotazy týkající se MČ Praha 7 v souvislosti s korona virovou epidemií, obracejte se na nově zřízenou informační linku MČ Praha 7  – 734521840, která je v provozu ve všední dni v době od 8-16. Zároveň je v každodenním provozu v době 8-18 informační linka MHMP 800100991. Všechny důležité informace, kontakty a aktuality najdete na webu MČ Praha 7, snažíme se vše několikrát denně aktualizovat Abychom složitou situaci co nejlépe společně  zvládli , podporujeme a organizujeme vzájemnou sousedskou pomoc a podporu, zaměřenou zejména na nejohroženější skupinu obyvatel, na seniory Zde zjistíte, jak https://www.praha7.cz/koronavirus-co-delat-abychom-ho-spolecne-zvladli/

 Pokud máte nějaký zásadní dotaz ohledně škol a školek v souvislosti s koronavirem, obraťte se na mě. Prosím však, nejprve zkuste zjistit odpověď na svůj dotaz na webu MČ nebo na naší infolince.

 Moc děkuji!

 

Hanka Šišková

Radní pro školství

Praha 7

+420 / 737468730

SiskovaH@Praha7.cz