Informace pro rodiče dětí v MŠ Kostelní ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru COVID 19.