Vítáme Vás na stránkách MŠ Kostelní 37/7, Praha 7

Naše mateřská škola je školou finského typu, postavená v roce 1979 v Letenských sadech. Prostorové možnosti jsou dobrým zázemím pro veškeré výchovně vzdělávací aktivity. Každá třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky. Všem dětem je k dispozici jídelna, tělocvična a sauna. K mateřské škole patří i prostorná zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami a pískovišti. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávací programu s názvem „Přijďte se k nám schovat“..

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Kostelní pro školní rok 2020/2021.

Informace pro rodiče přijatých dětí do Mateřské školy Kostelní od 1.9.2020. Rozhodnutí o přijetí dítěte si vyzvedněte ve středu 10.6.2020 a čtvrtek 11.6.2020 od 10,00 do 16,00 hod. v ředitelně mateřské školy. Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční dne 23.6.2020 od 15,30 hod. v jídelně mateřské školy.

Aktuální informace pro rodiče dětí z MŠ Kostelní 14.4.2020

INFORMACE PRO RODIČE Informace ohledně úhrady školného: Vážení rodiče, upřesňuji platby: BŘEZEN – většina z Vás již zaplatila DUBEN – neplaťte Další měsíce upřesníme podle situace, případné přeplatky Vám budou převedeny do dalšího měsíce, popř. vráceny. Vážení rodiče, MČ Praha 7 se snaží zmapovat situaci rodin, kterým současný mimořádný stav v ČR komplikuje ekonomickou situaci. Žádáme rodiče, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci z důvodu uzavření MŠ, aby nás co nejdříve kontaktovali. Na základě informací od Vás bude zvolen vhodný postup, o kterém Vás budeme informovat.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020 – informace od 1.července do 24. července 2020.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – informace Vážení rodiče, v letošním školním roce se prázdninový provoz uskuteční v termínu od 1.července do 24. července 2020. Platby : Dle zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, školním, středním odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) trvá školní rok od 1.9. do 31.8. daného roku. Po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den. Výše úplaty je upravena podle počtu dnů provozu mateřské školy (vyhl. č.14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Předpis školného na prázdniny : Červenec : 550,- Kč Srpen : 0 Začátek školního roku 2020/2021 je stanoven na 1.9.2020.

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Registrace e-mailové adresy rodičů dětí MŠ Kostelní pro komunikaci se SRPŠ.

Důležité informace pro rodiče + GDPR

•dny otevřených dveří •zápis do školky + dokumenty ke stažení •poprvé v MŠ + Adaptační plán •platby školného •školní řád •ŠVP •zpráva ČŠI •GDPR – kontakt pro MŠ Kostelní

Jídelní lístek MŠ Kostelní

Na základě požadavku rodičů, si zde můžete prohlédnout aktální jídelní lístek pro MŠ Kostelní.

Informace pro rodiče dětí v MŠ Kostelní ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru COVID 19.

INFORMACE MČ PRAHA 7 Informace pro rodiče dětí v MŠ Kostelní ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru COVID 19. Vážení rodiče, informujeme vás, že MŠ se aktuálně nenachází v běžném režimu předškolního vzdělávání. Praha 7 vychází vstříc požadavku hl. m. Prahy a v souladu s nařízením Vlády ČR dává prostory svých školských zařízení k dispozici pro zajištění péče o děti rodičů, jejichž setrvání v zaměstnání je klíčové pro zajištění chodu města, a další nutné případy. Jedná se o příslušníky Integrovaného záchranného systému, pracovníky ve zdravotnictví, řidiče MHD a další potřebné. Školka proto bude dle potřeby využita výhradně pro výše uvedené účely. Děkujeme za pochopení. Velmi děkuji za spolupráci a srdečně zdravím, Soňa Hradecká Zpráva pro rodiče. MČ Praha 7 uzavírá mateřské školy z důvodu karantény s platností od úterý 17.3.2020 ( včetně) do odvolání. Potvrzení o ošetřování při péči o dítě Vám potvrdíme v úterý 17.3.2020 od 7,00 hod. v mateřské škole ve třídě veverky, nebo po telefonické dohodě na tel.: 604447196. H.Hamšíková ředitelka MŠ Kostelní

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pro rodiče dětí.

Naše školka

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II pro MŠ Kostelní Praha“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015154, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 517.560,- Kč.