Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

TresTech s.r.o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ 04262719

Kontakt: Ing. Václav Jakoubek, tel.: -725732424, e-mail : poverenec@trestech.cz

GDPR: detailní informace – MŠ Kostelní