Žádost o uvolnění z docházky MŠ

ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁNÍ DÍTĚTE NEZLETILÉ OSOBĚ