Personální zajištění

* V mateřské škole pracuje 12 pedagogických pracovnic, všechny mají předepsanou odbornou kvalifikaci

* Pedagogové jsou pracovním týmem, který funguje na základech spolupráce, důvěry, tvořivosti a tolerance.

* Pedagogové se sebevzdělávají. Využíváme nabídek portálu Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje a Národního institutu pro další vzdělávání.

* Čtyři učitelky mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem , aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

* Pracovní tým provozních pracovnic tvoří jedna školnice a 2 uklízečky. Ve školní kuchyni pracuje jedna kuchařka, tři pracovnice provozu a vedoucí školní jídelny .

* Všechny pracovnice mateřské školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.


Personální obsazení tříd:

  • Veverky – děti ve věku 3 – 4 roky:

Martina Škodová –  pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí, specializace  na výtvarné činnosti.

Andrea Kuchařová – vzdělání SPgŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika, vede kroužek Keramiky

  • Sluníčka – děti ve věku  3 – 4 roky:

Marie Žemličková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí

Dis. Anna Vondrušková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zaměřuje se na výtvarnou výchovu

  • Berušky– děti ve věku  4 – 5 roků:

Mgr. Lucie Kaštovská –  Univerzity J.A. Komenského, magisterské studium speciální pedagog učitelství, zaměřuje se na výtvarnou výchovu

Kristýna Šulcová – vzdělání SPgŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika

  • Koťata – děti ve věku 4 – 5 roků:

Jitka Kadlecová – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí

Hana Hamšíková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ – ředitelka

  • Motýlci – děti ve věku 5 – 6 roků:

Milada Kaštovská- pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, pracuje u předškolních dětí

Jarmila Hudečková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zástupkyně ředitelky, pracuje ve třídě předškolních dětí, připravuje slavnosti , výlety, školy v přírodě

  • Rybičky – děti ve věku 5 – 6 roků:

Lucie Kasalová– pedagogické odborné vzdělání SPgŠ pracuje u předškolních dětí 

Markéta Albatros- pedagogické odborné vzdělání  SPgŠ, pracuje ve třídě předškolních dětí

 

Technické zajištění:

Hospodářka: Marcela Blahová
Kuchyně: Kristýna Kodešová
Pracovnice provozu : Hana Šmahelová, Eva Mráziková

Školnice:Lada Sosnovcová
Úklid: Iva Balounová, Diana Pjatáková