LINK: Aktuální info – Sluníčka najdete v LYFLE 🙂

Informace o třídě

Ve Sluníčkách jsou děti ve věku 3 – 4 let. Třída tvoří samostatnou prostorovou jednotku se sociálním zázemím a hracími koutky, je dostatečně vybavena hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarnými potřebami.


O Vaše děti se starají učitelky

Marie Žemličková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, učitelka s dlouholetou praxí

Dis. Anna Vondrušková – pedagogické odborné vzdělání SPgŠ, zaměřuje se na výtvarnou výchovu


Denní program Sluníček

7,00 – 8,30 hod. hra a činnost podle volby dětí

8,30 – 8,40 hod. pohybová chvilka

8,40 – 9,00 hod. svačina

9,00 – 9,30 hod. programový blok, skupinové řízené činnosti

9,30 – 11,15 hod. příprava a pobyt venku

11,15 – 12,00 hod. převlékání, hygiena, oběd

12,00 – 14,30 hod. příprava na odpočinek, odpočinek ( poslech pohádek, hudby)

14,30 – 15,00 hod. hygiena, převlékání, svačina

15,00 – 17,00 hod. hry a zájmové činnosti dětí ( podle počasí ve třídě nebo venku)

Pravidelné saunování:

Sauna – platba na 1. pololetí – 480,-Kč (začíná se 1.10. – každé úterý, přineste dítěti do třídy:

  • podepsanou igelitovou tašku a v ní
  • sprchovací čepici (ne plaveckou!) – podepsané
  • 1x ručník malý na sezení – podepsaný
  • 1x velkou osušku – podepsanou
  • 1x žínku – podepsanou


Fotky