Představení školky

* Mateřská škola je školou finského typu, postavená v roce 1979 v Letenských sadech.

* Do roku 2004 byla část budovy ( jedna ¼) pronajata Katolické mateřské škole. Od září 2004 byla do uvolněných prostor převedena jedna třída ze zrušené mateřské školy Čechova 29.

* Mateřská škola je samostatným právním subjektem od roku 2001 se změnou názvu a sídla organizace od 1.8.2004. Daří se nám využívat všechny finanční prostředky ke zlepšení prostředí mateřské školy a jejího vybavení.

* 1.9. 2014 byly uvedeny do provozu 2 nově postavené třídy s kapacitou 56 dětí.

* Mateřská škola má dostatečně velké prostory – každá třída má k dispozici dvě herny, pracovnu, šatnu, sociální zařízení a vlastní  vchod. K uložení lůžkovin a lehátek jsou vyčleněny samostatné prostory. Jedna herna slouží k odpočinku dětí. Jídelnu, tělocvičnu a saunu využívají všechny třídy podle rozpisu.

* K mateřské škole přiléhá oplocená zahrada se třemi pískovišti a herními prvky. K pobytu dětí využíváme  Letenské sady i Stromovku.

* Mateřská škola je šestitřídní s počtem zapsaných dětí 168 ( každá třída 28 dětí)

Třídy a kroužky: